Back to top

Uudised

Projekt „Kadarbiku Köögivili OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 10 395

 

 

Projekt „Kadarbiku Köögivili OÜ digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Kadarbiku Köögivili OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti tulemusena võtab Kadarbiku Köögivili OÜ kasutusele täisautomaatse villimisliini, mis integreeritakse sellele eelneva tootmisprotsessiga.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti tulemusel soetatakse täisautomaatne suletud villimisliin koos juhtimistarkvaraga ja pastööri tarkvara liidestusega. Uus täisautomaatne suletud villimisliin koosneb mitmest järjestikusest tööjaamast, sealhulgas pudelite pesemisest, täitmisest, korgitsemisest ja etikettimisest. Antud innovatiivne villimisliin on varustatud automaatsete andurite ja juhtimissüsteemidega, mis võimaldavad täpset täitmist ja jälgivad villimise kvaliteeti. Suletud villimisliin tagab mahlade pikema säilivusaja, kuna villimine toimub steriilsetes tingimustes. Lisaks on villimisliin integreeritud pastöriseerimisprotsessiga, mis samuti pikendab toodete säilivusaega. Uus seade elimineerib vajaduse käsitsi etikettide ümberkleepimise järele, kuna sellel on kõrgema kvaliteediga automaatne etiketikleepija. Automaatne villimisliin võimaldab suuremaid mahla koguseid villida lühema ajaga, vähendades samal ajal tööjõukulusid ja suurendades tootmismahtu, mis omakorda toob ettevõttele suuremat lisandväärtust. Villimisliini juhtimistarkvara on integreeritud pastööri juhtimistarkvaraga. Projekti tulemusel väheneb töötajate arv 3 töötaja võrra (66,7%) ning praagi teke väheneb 50%. Tootmismaht suureneb 20%.

Toetuse summa (EUR):

112 900